În Pădurea Verde trăia odată un personaj, Rozătorul Săpător, cum îl chemau toţi, expert ca nimeni altul în construcţia vizuinelor.

Într-o zi veni la el un animal oarecare şi îl rugă:
– Rozătorule, îţi dau săculeţul ăsta cu cereale, fă-mi şi mie o vizuină?

Cereale ca acelea erau delicatesă în pădure, rar găseai aşa ceva, iar Săpătorul nostru nu ronţăia asemenea trufandale decât la zile mari.

Cum văzu boabele, începură să-i sticlească ochii, luă punga şi până a doua zi vizuină era gata. Odată ce o termină, se urcă pe o buturugă deschise sacul, băgă nasul în el, cu intenţia să se ghiftuiască însă un gând, ce-i trecu prin cap, îl opri: “Acum este vară”, îşi zise el. “Am ce să mănânc, peste tot este hrană. Ia hai să pun săculeţul deoparte pentru vremuri grele cu frig şi zăpadă.”

Ţinu o vreme cerealele ascunse prin diverse tunele, tot de el meşterite, însă teama că cineva ar putea să i le fure crescu aşa mult încât se hotărî să le dea în păstrare unei veveriţe care locuia într-o scorbură mare, sus în una din ramurile groase ale unui arbore uriaş, unde puţine animale s-ar fi încumetat să urce.

Făcu Rozătorul un târg cu Veveriţa şi până la urmă aceasta se învoi să aibă grijă de grăunţele sale.

Peste o zi, maxim două, la baza copacului unde îşi avea culcuşul, Veveriţa întâlni un bursuc, entuziasmat la culme de vizuină pe care Rozătorul Săpător o construise pentru unul din animalele pădurii în schimbul unui săculeţ de boabe, ce este drept din acelea trei nule – extra.

Ar fi vrut şi el să aibă aşa ceva însă Rozătorul nu era dispus să-şi tocească gheruţele dacă nu primea o pungă cu grăunţe gustoase, identic cum procedase cu primul său client.

Fără a se mai gândi mult, Veveriţa îi propuse un târg Bursucului, în urma căruia, acesta se alese cu mult doritul săculeţ, şi plecă întins, cu el în spinare, nemaioprindu-se decât în faţa Săpătorului, care îi făcu o vizuină pe cinste, luă grăunţele şi le dădu în păstrare Veveriţei.

Şi uite aşa, vara trecu şi Rozătorul nu mai prididea cu săpatul galeriilor şi încasatul plăţilor. Meşteri vizuine pentru multe din animalele pădurii, ba la unele le construi şi două.

Şi câte planuri nu-şi făcu Săpătorul, pentru iarnă ce se apropia cu paşi repezi. Câte vise nu-i trecură prin cap, va trăi ca un rege, avea suficiente grăunţe cât să iasă din anotimpul friguros, mâncând zilnic, pe săturate, delicatesa care îi plăcea la maxim, fără a mai fi nevoit să ronţăie tot felul de rădăcini sau mai ştiu eu ce hrană mizeră ca în anii trecuţi. Odată, într-o iarnă, s-a ales chiar cu scorbut şi vai de lume cum a scăpat de el, cu noroc mult, mâncând lămâi, parţial stricate, aruncate, în apropierea intrării galeriei sale, de persoane rămase încă neidentificate.

Veni şi timpul când Săpătorul se hotărî să înceteze lucrul pe anul acela. Îşi luă aşadar în spate obişnuitul săculeţ, plata de la ultima vizuină terminată, şi trecu cu el pe la baza copacului unde locuia Veveriţa, strigând de jos către această:

– Vreau să mă retrag la mine în galerie, sacul ăsta îl duc direct acolo, pe urmă revin să-i iau pe ceilalţi şi să ne socotim aşa cum ne-am înţeles la încheierea târgului.

Veveriţa îngaimă ceva, de sus din arbore, se bâlbâi dar din locul unde era şi în starea de mulţumire deplină în care se găsea, Săpătorul înţelese ceva în genul:
– Te aştept bucuroasă Rozătorule. Când te întorci, intră fără să mai baţi la uşă?

Sosi, constructorul nostru la vizuină să îşi depozită cu grijă boabele apetisante într-un colţ, după care reveni la copacul cel mare, urcă spre scorbură şi intră înăuntru, numai că, în loc de stiva cu săculeţi pe care se aştepta să o admire, dădu de Veveriţă, albă ca varul, în mijlocul unei încăperi goale.

– Unde sunt săculeţii mei? strigă Săpătorul.
– Iartă-mă Rozătorule, am greşit! zise veveriţa plângând.
– Ce s-a întâmplat? Explică! Foarte multe din animalele pădurii mi-au dat cel puţin o pungă de cereale pe care, de fiecare dată, am adus-o la tine. Pădurea întreagă îmi este martoră că am încasat numeroşi săculeţi. Ce ai făcut cu ei? Unde au dispărut??

Şi uită aşa, făcu Rozătorul un scandal încât se adunară, în jurul arborelui, animalele de pe kilometrii întregi şi care mai de care începu să emită păreri despre misterioasa dispariţie a unei aşa mari cantităţi de cereale.

Tu ce crezi cititorule? Unde au dispărut săculeţii Rozătorului Săpător? De ce după o vară de muncă s-a ales doar cu unul singur?